WVM nieuws

Het was druk op de haven op zaterdag 2 november: werkdag, dus actie.

Het begin van de ochtend verliep droog, na de koffie kwamen er enkele stortbuien waarna dit overging in een zacht regentje. Het meeste werk kon door de goede opkomst worden afgerond. De haven is weer klaar voor de winter. Een aantal grotere klussen moet later worden afgemaakt.

De vrijwilligersavond op vrijdagavond 18 oktober werd goed bezocht.

Het clubhuis was net zo'n beetje bezet.

Na het welkom van de voorzitter werden alle vrijwilligers in de commissies, de havenmeesters en een aantal individuen uitgebreid door hem bedankt...chapeau voor iedereen. Samen houden ze deze vereniging levend en actief.

Beste leden,

Voorzitter Wim Schoon opende de vergadering, heette de 32 aanwezige leden welkom en legde kort uit hoe het bestuursvoorstel "Havenprojecten en subsidie" past in het "opwaarderen van de kwaliteit en verduurzaming van het clubhuis en haventerrein". Daarna was er gelegenheid om vragen te stellen over het voorstel. 

Na de vragenronde werd het voorstel in stemming gebracht, met als uitslag dat alle aanwezige leden akkoord zijn gegaan. Het bestuur kan nu verder met de uitwerking en uitvoering van het voorstel. 

Een uitgebreider verslag van de vergadering is binnenkort te vinden onder “Downloads voor leden”.

Namens het bestuur.

Secretaris WVM

Gezinus Hummel

WVM 50 jaar !!!!!!!!

22 maart 2019  Het heeft even geduurd en nog wel wat voeten in de aarde gehad, maar daar is ie dan: De nieuwe WVM site......

Het zal wel even wennen zijn vergeleken met de oude site. Maar het werd echt wel tijd om die te vervangen.

We kunnen terugkijken op een goede opkomst van naar schatting zo'n 70 personen afgelopen zaterdagavond in het WVM clubhuis.

Na het welkomstwoord en een aantal mededelingen door voorzitter Wim Schoon was het woord aan Huub van de Kamp samen met Sjoerd van der Bles om uiteen te zetten hoe de herinrichting van het voorterrein eruit gaat zien.