Het was druk op de haven op zaterdag 2 november: werkdag, dus actie.

Het begin van de ochtend verliep droog, na de koffie kwamen er enkele stortbuien waarna dit overging in een zacht regentje. Het meeste werk kon door de goede opkomst worden afgerond. De haven is weer klaar voor de winter. Een aantal grotere klussen moet later worden afgemaakt.