Lid worden van de WVM?

Je kunt je per email aanmelden bij de secretaris van de WVM. (secretaris(at)wvmakkum.nl)

Van kandidaat leden wordt verwacht dat zij eerst een orienterend gesprek krijgen met een delegatie van het bestuur waarin het kandidaat lid wordt uitgelegd wat er van hem of haar wordt verwacht (ook i.v.m. een eventuele aanvraag voor een ligplaats) alvorens het betreffende lid wordt geaccepteerd.

 

Zie onder Voor Gasten voor de contact gegevens. Of klik HIER

Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het volgende jaar.