Kan ik mijn ligplaats overdragen?

Met het wat ouder worden komen veel mensen voor de vraag te staan of ze hun boot moeten verkopen of (als die er is) toch maar verkopen of schenken aan een familielid? En als het laatste het geval is kan dat familielid dan mijn huidige ligplaats krijgen?

Het verkopen en/of schenken is natuurlijk heel persoonlijk en dat is een beslissing die ieder voor zich moet maken.

Het doorschuiven van de ligplaats aan een familielid is wel mogelijk maar onder een aantal voorwaarden:

De eigenaar moet gewoon doorgaan met het elk jaar aanvragen van zijn of haar ligplaats. Daarnaast moet degene die de boot krijgt of koopt lid zijn of worden van de WVM en met de betreffende (dezelfde) boot oook een aanvraag doen voor een ligplaats via de wachtlijst.(ook elk jaar verlengen)

Als de huidige boot eigenaar te kennen geeft dat zij/hij zijn/haar ligplaats opgeeft t.b.v. het familielid dan kan op het moment dat het betreffende familielid aan de beurt is voor een ligplaats volgens de wachtlijst de ligplaats van de oude eigenaar naadloos overgaan naar de nieuwe eigenaar. Wel is het zaak dit even goed te communiceren met het bestuurslid havenzaken en dit eventueel op het aanvraagformulier voor een ligplaats aan te geven.

Zonder meer doorschuiven van de ligplaats naar een kind of iemand anders is dus niet mogelijk. Elke nieuwe eigenaar kan alleen een ligplaats krijgen via de wachtlijst.