Jaarprogramma WVM 2019

6 januari 2019 Nieuwjaarsreceptie clubhuis

1 februari Damesavond met onderwerp: …..?

16 februari Verenigingsavond clubhuis

16 maart Werkdag jachthaven

31 maart activiteit van de activiteitencommissie 

19 april clubhuis weer open op vrijdagavond

11/12 mei Opening seizoen met onderlinge zeilwedstrijden

25 en 26 mei Toertocht 

15/16 juni MKE (Multi klasse Evenement : zeilwedstrijden voor open zeilboten)

24/25 augustus  Organisatie Combi Noord wedstrijden Makkum

14/15 september onderlinge zeilwedstijden

(28 september sloeproeien)

10 oktober overlegvergadering bestuur-commissies

18 oktober sluitingsavond in het clubhuis

2 november Werkdag jachthaven

23 november Jaarvergadering in “De Prins”

14 december viering 50 jarig jubileum

2020

5 januari 2020 Nieuwjaarsreceptie clubhuis

26 januari 2020 Winteractiviteit

15 februari 2020 verenigingsavond