5 januari Nieuwjaarsreceptie

26 januari Excursie naar Schaaps- en Lamsvellooierij Van Buren in Bolsward

15 februari Ledenvergadering en/of verenigingsavond in het WVM-clubhuis

14 maart Werkdag jachthaven en aansluitend informatiebijeenkomst havenmeesters nieuwe seizoen

Rode tekst: in verband met Corona geannuleerd

27 maart Activiteit georganiseerd door de activiteitencommissie (tot nader order uitgesteld)

19 april Zwembadtraining voor jeugdzeilers

24 april Eerste vrijdagavondopening van het clubhuis in het seizoen 2020

27 april Start zeillessen voor de jeugd

9 en 10 mei Viering van het jubileum met feestelijke activiteiten op en rond de haven

6 en 7 juni Buitentoertocht

19 t/m 21 juni ONK Flying Dutchman en Multi klasse Evenement: zeilwedstrijden voor open boten

27 en 28 juni Jeugdweekend CWO-diploma-zeilen-uitreiking

12 en 13 september Onderlinge zeilwedstijden

19 september Sloeproeien “Slag om Makkum”

8 oktober Overlegvergadering van het bestuur en de commissies

10 en 11 oktober Zeilwedstrijden voor de jeugd

23 oktober Vrijwilligersavond en sluiting van het zomerseizoen clubhuis

7 november Werkdag jachthaven

21 november Jaarvergadering in “De Prins”

13 december Opstelling clubhuis en activiteit

 

2021

(alles onder voorbehoud van de dan geldende Corona maatregelen)

3 januari Nieuwjaarsreceptie clubhuis

24 januari Winteractiviteit 

20 februari Verenigingsavond c.q. Ledenvergadering (mogelijk geheel digitaal of hybride)