Jaarorogramma 2021

(alles onder voorbehoud van de op dat moment geldende Corona maatregelen, rood gaat in ieder geval niet door)

3 januari                     Nieuwjaarsreceptie clubhuis

24 januari                   Winteractiviteit 

20 februari                  Verenigingsavond c.q. Ledenvergadering (mogelijk geheel digitaal of hybride)

13 en 20 maart           Werkdagen jachthaven

                                    Bijeenkomst havenmeesters nieuwe seizoen

28 maart                     Activiteit van de activiteitencommissie

23 april                       Eerste vrijdagavondopening clubhuis in 2021

8 en 9 mei                  Opening watersportseizoen met activiteiten op en rond de haven

5 en 6 juni                  Buitentoertocht

19 en 20 juni              Multi Klasse Evenement 

11 en 12 september   Onderlinge zeilwedstrijden (langebaan wedstrijd en Duo-race)

7 oktober                    Vergadering bestuur en commissies

23 oktober                  Vrijwilligersavond en sluiting van het zomerseizoen clubhuis

6 november                Werkdag jachthaven

20 november              Jaarvergadering in café-restaurant "De Prins" in Makkum

 

Jaarprogramma 2022

 

2 of 9 januari 2022     Nieuwjaarsreceptie in het clubhuis