Reactie van het Watersport verbond:

De Tweede Kamer bereidt nieuwe regels voor over de afvoer van toiletten op pleziervaartuigen. Het ontwerpbesluit werd 4 november 2022 bekend. Wij zijn verbaasd over

de publicatie. Wij waren niet op de hoogte gesteld, terwijl wij wel met het ministerie van I&W over nieuwe wetgeving in overleg waren. In februari van dit jaar was het laatste overleg. Het ministerie van I&W zegde toen toe, dat we binnen enkele maanden een concept zouden krijgen van de ministeriële regeling waarin de verzegeling is uitgewerkt. We vernamen echter niets van het ministerie, ondanks diverse aanmaningen van de klankbordgroep waarvan we onderdeel uitmaken. Na de publicatie van 4 november zochten wij direct contact met het ministerie van I&W. Wij willen in overleg over de voorgestelde wijzigingen. Het ministerie stemde toe. In december zitten we rond de tafel. 

Klik hier om het gehele artikel op de website van het Watersportverbond te lezen.