Programma opgeschort/uitgesteld tot nader order..........per 25 maart 2020.
Zie bericht onder nieuws voor leden voor details.

Op 10 december 1969, nu bijna 50 jaar geleden, is in Makkum de Watersportvereniging Makkum opgericht. De vereniging is van plan dat feit officieel te vieren op zaterdag 14 december a.s., met een receptie van 15:00-17:00 uur voor leden en genodigden bij café-restaurant “De Prins”, aan de sluis te Makkum, Kerkstraat 1.
  
Deze locatie is gekozen omdat al (lees meer door op de kop van het artikel te klikken)
vóór de oprichtingsdatum Makkumer watersporters, vooral zeilers, dáár bij elkaar kwamen om hun zeilavonturen met elkaar uit te wisselen. Dáár is ook het idee geboren om een vereniging op te richten.
  
De vereniging is klein begonnen, maar uitgegroeid tot een volwassen en enthousiaste groep van 66 ligplaatshouders, aangevuld met ruim 170 (jeugd-)leden die niet over een ligplaats beschikken, maar niettemin vaak ook actief zijn voor de vereniging. Vanaf het begin en nog altijd heeft de kracht van de vereniging gelegen in saamhorigheid, betrokkenheid en zelfwerkzaamheid. Bij dit jubileum, waarin uiteraard wordt teruggekeken, staat de vereniging ook vooral stil bij de toekomst: ontwikkelingen binnen de watersport en verduurzaming van haven en clubhuis zijn vraagstukken die de leden bezig houden en die ook al tot acties hebben geleid.
  
De officiële viering op 14 december vormt ook de start van een aantal andere jubileumactiviteiten in het vaarseizoen 2020. Belangrijke datum is het feestweekeinde van 9 en 10 mei 2020, als de vereniging op zaterdag 9 mei twee skûtsje-wedstrijden organiseert voor het dorp Makkum e.o. en op zondag 10 mei een “Open Dag”, voorafgaande aan het ledenfeest.
  
Het idee voor skûtsje-wedstrijden heeft haar oorsprong in de zestiger jaren toen er ook op het IJsselmeer en het Makkumer Djip, wedstrijden van zowel SKS en IFKS werden gehouden. Een prachtige grote foto in het clubhuis getuigt daar nog van. De voorbereidingen zijn in volle gang met enthousiaste medewerking van mensen rond het Makkumer skûtsje.
 
Nadere mededeling volgen.
 
Het bestuur van de Watersportvereniging Makkum