Beste leden van WVMakkum,             15 November 2021

Het is je niet ontgaan dat de corona maatregelen voor de komende 3 weken zijn aangescherpt. Door deze aanscherping zijn wij genoodzaakt om de Algemene ledenvergadering van aanstaande zaterdag 20 november uit te stellen. Hopelijk worden de maatregelen snel versoepeld zodat we, zoals we dat gewend zijn, in de Prins te Makkum kunnen vergaderen. Uiteraard houden we je op de hoogte en zullen je tijdig informeren.

De formulieren voor bardienst, havenmeester en een ligplaats in de haven of op de wachtlijst kunnen worden ingeleverd bij Wim Schoon of digitaal bij Anton Pothaar (adressen zijn vermeld op de formulieren). Hou graag rekening met de uiterste inleverdatum van 27 november.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur