Verzegelingsplicht uitgesteld, overgangstermijn opgenomen

In een reactie van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat op de voortgang van de besluitvorming rondom de verzegelingsplicht voor toiletwater lozing, is bekend geworden dat deze in ieder geval met een half jaar is uitgesteld naar januari 2023. Daarnaast is ook een overgangstermijn bevestigd. Hoe lang deze termijn zal zijn, is nog niet duidelijk.

Klik HIER om de gehele reactie te zien op de website van het Watersportverbond